OM MALERFIRMAET 10KANTEN A/S

Privat​

Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af Dansk Industri er derfor omfattet af Danske Malermestres garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde. Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til deres forventninger, har De adgang til at indbringe sagen for Danske Malermestre Garantiordning. Garantiordningen udnævner da en uvildig syns- og skønsmand, der vurderer arbejdet. Får De medhold i Deres klage, vil fejlene blive udbedret uden omkostninger for Dem.

Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af Danske Malermestre. Men skulle uheldet være ude, giver Garantiordningen Dem vished for, at problemerne altid bliver løst.​ ​Det dækker Garantiordningen naturligvis hos producenterne.​

​​Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er:

Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller sommerhus. Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen bolig for egen regning.

​Boligforening er i boligudlejnings- andelsbolig- og ejerlejlighedsejendomme, der får udført fællesarbejder, når foreningen højst omfatter 10 boliger.

Erhvervsdrivende, der for egen regning får udført malerarbejde i erhvervslokaler, der benyttes af den erhvervsdrivende selv.​

I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse at aftalen om udførelse af malerarbejde er indgået direkte mellem de ovennævnte klageberettigede og medlemmet af Danske Malermestre.

​Garantiordningen dækker egentligt malerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker de direkte udgifter, der er forbundet med manglens udbedring samt rengøring. Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms. Sager af større omfang henvises til civilretslig behandling.​​

Industrivænget 12B,

​3400 Hillerød

Klik her for rutevejledning

Telefon: 4828 5049

E-mail: mail@10kanten.dk

Fax: 48 28 50 29

OM OS

Malerfirmaet 10Kanten A/S beskæftiger 70 medarbejdere heraf 4 lærlinge, og vi udfører alle former for malerarbejde stort som småt.

Malerfirmaet 10Kanten A/S er ejet & opstartet i 1997 af Malermester Niels Ole Jensen.​

CERTIFICERET

Den 2/6-2006 blev vi  arbejdsmiljøcertificeret og det som den første malervirksomhed i Nordsjælland og den niende i landet.